Razem w Przyszłość

Opis projektu

Cel ogólny projektu:
Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 20 rodzin z Ukrainy, które przybyły na teren powiatu ciechanowskiego po rosyjskiej agresji, służące ich usamodzielnieniu się w Polsce, a także nabycie nowych umiejętności społecznych w/w. grupy..

Zakres wsparcia oferowanego w projekcie:
1. Integracja Społeczna
a) Praca socjalna
• indywidualna ścieżka reintegracji dla każdego uczestnika projektu dostosowana do ich potrzeb diagnozy sytuacji problemowej
• kontrakt socjalny – regulujący zakres wsparcia prawa i obowiązki stron
b) wsparcie rodzin – uczestników projektu w celu tworzenia i wspierania aktywnych postaw
c) pomoc w opiece nad dziećmi – opiekunka zajmie się dziećmi uczestników projektu w czasie udziału przez nich w zajęciach i praktykach, oraz gdy będą załatwiać swoje sprawy
a) organizowanie czasu wolnego oraz integracja z polskim społeczeństwem: organizacja spotkań na terenie OR PCK w Ciechanowie z udziałem Polaków (2 pikniki integracyjne, spotkanie bożonarodzeniowe), prowadzenie zabaw rodzinnych na terenie zielonym OR PCK
b) korepetycje dla dzieci dostosowane do ich zapotrzebowania
c) zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w trakcie kolonii – wypoczynek dla 15 dzieci uczestników projektu
2. Doradztwo indywidualne i warsztaty kompetencji życiowych
a) opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 20 uczestników projektu
b) stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu i jego rodziny
c) warsztaty aktywizacyjne i warsztaty kompetencji rodzicielskich
d) indywidualne porady doradcy zawodowego w przygotowywaniu się do podjęcia zatrudnienia
e) kurs I pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu i członków ich rodzin.
f) Porady specjalistów w tym: prawnika, psychologa, specjalisty ds., problematyki rodzinnej i kuratora sądowego, porady obywatelskie
4. Szkolenia i praktyki zawodowe
– szkolenia zawodowe wg predyspozycji i zainteresowań beneficjentów
– praktyki zawodowe dla 6 uczestników projektu
– usługi pośrednika pracy

Okres realizacji projektu: 01.04.2023r. – 31.12.2023r.

Liczba uczestników projektu
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 rodzin – 20 osób dorosłych i 30 dzieci – obywateli Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby wymienione w Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r.

Zasady udziału i rekrutacja

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Preferowany jest udział w projekcie:

osób bez doświadczenia zawodowego o niskich kwalifikacjach
osób korzystających z POPŻ, a zakres wsparcia nie powiela działań w ramach działań towarzyszących POPŻ
osób z rodzin wielodzietnych i niepełnych
osób niepełnosprawnych.
Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów związanych z rekrutacją do projektu:

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
a) w siedzibie PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11
b) na stronie internetowej www.projektypckciechanow.pl

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

REGULAMIN RwP

Deklaracja UCZESTNICTWA – RwP

ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH-kandydaci-do-projektu- RwP

oświadczenie o korzystaniu z POPŻ

 

Informacje bieżące

Prowadzimy rekrutacje do projektu. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikacji do składania dokumentów rekrutacyjnych w naszej siedzibie w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu „Prawo jazdy kat. B dla Sióstr PCK”

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dot. przeprowadzenia kursu „Prawo jazdy kat. B dla Sióstr PCK” w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 30.08.2023r. do godziny 10.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

formularz ofertowy – pr.j kat. B – RwP

Zapytanie_ofertowe – prawo jazdy kat. B – RwP

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu zawodowego “Podstawy księgowości”

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. przeprowadzenia kursu zawodowego “Podstawy ksiegowości” w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 10.07.2023r. do godziny 10.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie_ofertowe -kursy zawodowe – RwP — II

formularz ofertowy – kursy zawodowe – RwP

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 12.06.2023r. do godziny 10.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie_ofertowe -kursy zawodowe – RwP

formularz ofertowy – kursy zawodowe – RwP — 3

Zapytanie ofertowe dot. wyboru miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. wyboru miejsca organizacji letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 12.06.2023r. do godziny 15.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe – kolonie RwP –

Zapytanie ofertowe dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. wyboru kierownika i wychowawców na koloniach w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 12.06.2023r. do godziny 15.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – kadra na koloniach – RPo RwP

Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących korepetycje

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie prowadzi postepowanie w trybie rozeznania rynkowego dot. wyboru osób prowadzących korepetycje w ramach projektu “Razem w Przyszłość”. Termin składania ofert: do dnia 24.05.2023r. do godziny 13.00. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – korepetycje – RwP

Kontakt w sprawie projektu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

Skip to content