XXII Gala Polskiego Czerwonego Krzyża

W sobotę 04.02.2023r.odbyła się uroczysta XXII Gala Polskiego Czerwonego Krzyża. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Mazowiecki- Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego- Adam Struzik, Starostwo Powiatowe- Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Urząd Miasta...

Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu „Samodzielni – usługi opikuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”

Informujemy, że aktualna liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu wynosi:...

Wiem, więc jestem bezpieczny

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk i Gminy Regimin w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa,...
Skip to content