Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu „Samodzielni – usługi opikuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”

Informujemy, że aktualna liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu wynosi:...

Wiem, więc jestem bezpieczny

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk i Gminy Regimin w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa,...
Skip to content