Informujemy, że aktualna liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych oferowanych przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie po projekcie w okresie trwałości projektu wynosi: 0
Skip to content