MISJA

Ochrona życia i zdrowia,
Zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej,
praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
.

Ratownictwo

Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Znaczącą pomoc otrzymywał ze strony amerykańskiego, brytyjskiego czy francuskiego Czerwonego Krzyża.
Projekty realizowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
1% PODATKU DLA PCK: KRS 0000225587
Skip to content