Damy radę – Wsparcie i Aktywizacja Osób Niesamodzielnych

Opis projektu
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner Projektu: Gmina Sońsk

 Cel ogólny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych w powiecie ciechanowskim do 31.12.2022r.

 Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2022r.

 Liczba uczestników projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób niesamodzielnych, oraz 10 członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Ciechanowskiego.

Formy wsparcia w projekcie

1. Świadczenie usług opiekuńczych

 • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności, opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • środowiskowe usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – asystowanie i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, przemieszczaniu się,
 • wsparcie doradcze dla rodzin psychologa, prawnika
 • przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom niesamodzielnym.
 • zakup pakietów pielęgnacyjnych takich jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, środki pielęgnacyjne i myjące, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady itp

Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora

W siedzibie OR PCK w Ciechanowie utworzyliśmy i prowadzimy Klub Aktywnego Seniora. Jest to miejsce, w którym osoby starsze – niesamodzielne mają możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także mogą odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów.

W klubie seniora prowadzone będą zajęcia mające na celu:

 1. rozwijanie umiejętności i zainteresowań w szczególności kulturalnych,
 2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 3. działalność prozdrowotną (m.in. spotkania z lekarzami, dietetykami), kulturalną (wyjścia do kina, teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);
 4. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych m.in. gimnastyka,
 5. poradnictwo prawne i z zakresu bezpieczeństwa (spotkania z prawnikami, policjantami, strażakami)
 6. warsztaty psychologiczne (warsztaty aktywnego seniora, nauka pozytywnego myślenia);
 7. warsztaty kształtowania właściwych relacji rodzinnych.

W klubie organizowane będą imprezy integracyjne i okolicznościowe: Wielkanoc, Boże Narodzenie, andrzejki dzień seniora itp.

Informacje bieżące
Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie. Zgodnie z regulaminem osoby zainteresowane powinny złożyć w naszej siedzibie wniosek o objecie usługami opiekuńczymi wraz z załacznikami, m.in. informacja o dochodach. Wszelkich informacji udzielajanasi pracownicy pod nr tel. 508-476-911. Jeśli ktoś ma problemy z poruszaniem się i nie będzie mógł do nas dotrzeć prosimy o kontakt. Nasz pracownik skontaktuje się z taką osobą, dotrze do miejsca zamieszkania i pomoże w wypełnieniu niezbędnych dokumentów.
Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu klimatyzacji. Oferty przyjmujemy do 31.08.2021r. do godz. 11.00.

zapytanie ofertowe – klimatyzacja

Zapytanie ofertowe dot. dostaw artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków dla uczestników projektu. Oferty przyjmujemy do 26.01.2021r. do godz. 11.00

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym – art. spożywcze – Damy Radę

Kontakt w sprawie projektu
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów

Tel. 23-672-53-13, 508-476-911

e-mail: pckciechanow@wp.pl

 

Skip to content