Zadania sfinansowane i dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2023r.

Na wakacje po uśmiech - kolonie PCK

Kolonie PCK w ramach zadania p.n. „Na wakacje po uśmiech – kolonie PCK” zostały zorganizowane przez Nasz Oddział w terminie od 17.07.2023 do 26.07.2023r. w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „WIKING” w Jantarze. W wypoczynku letnim uczestniczyło 50 dzieci z gmin wiejskich naszego rejonu oraz z terenu miasta Ciechanów. Koloniści oprócz wypoczynku, plażowania, kąpieli w morzu uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, a także pogłębili swoją wiedzę na temat Naszej Organizacji oraz pierwszej pomocy, zapewniliśmy także dzieciom mnóstwo atrakcji, wycieczek.
Plażowanie, kąpiele morskie, atrakcyjne wycieczki autokarowe z przewodnikiem, zajęcia profilaktyczne, gry sportowo-rekreacyjne, gry laserowe, konkursy, pokazy czy chrzest kolonijny to tylko część atrakcji w których aktywnie uczestniczyły dzieci. Radości, uśmiechu na twarzy i zadowolenia nie było końca. Wyjazd naszych dzieci na pewno pozostawi w ich pamięci niezapomniane przeżycia

.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Nie piję i nie zażywam - ja i moja rodzina

Zadanie realizowane jest w latach 2023-25

Celem zadania jest dostarczenie uczestnikom informacji o substancjach uzależniających, konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z ich używania. Chcemy kształtować i promować wśród dzieci pozytywne wzorce zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek oraz wskazać konstruktywne drogi samorealizacji i formy spędzania wolnego czasu. Chcemy wyrobić u uczestników nawyki dbania o zdrowie, promować w ich świadomości ruch, a także pokazać możliwości alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodzinnym bez środków uzależniających.

Grupę docelową zadania w każdym roku jego realizacji stanowi 45 osób – rodziny abstynenckie (zarówno osoby dorosłe jak i dzieci) . Co roku będzie to inna grupa, tak więc w zadaniu weźmie udział łącznie 135 osób. Będą to osoby uzależnione oraz osoby z ich najbliższego otoczenia. Będą to osoby objęte wsparciem OR PCK w Ciechanowie – osoby korzystające z jadłodajni, rodziny uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez nasz oddział. Są to rodziny, które z uwagi na alkoholizm lub narkomanie zagrożone są wykluczeniem społecznym, rodziny zaniedbane wychowawczo, przez co dzieci w tych rodzinach są bardziej narażone na kontakt z środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Realizacja zadania odbywa się poprzez przeprowadzenie w każdym roku następujących działań:
1. Piknik integracyjno-profilaktyczny „Stop uzależnieniom”.
2. Wyjazd sportowo-rekreacyjny „Czas bez używek”
4. Świadczenie usług doradczych przez specjalistę ds. profilaktyki, promocji zdrowia i uzależnień.

Informacje nt. zasad udziału w zadaniu można uzyskać w siedzibie OR PCK w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11, pod nr tel. 23 672-53-13 lub mailowo: pckciechanow@wp.pl

 Poniżej publikujemy zdjęcia z przebiegu działań w pierwszym roku realizacji zadania.

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Żyjmy bez używek

Zadanie realizowane jest w latach 2023-25

Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży na temat wszelkiego typu używek, w tym środków odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych, i wszelkiego typu substancji psychoaktywnych, a także wyposażenie ich w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Grupę docelową zadania W każdym roku realizacji zadania jego adresatami będzie grupa 15 dzieci i młodzieży z powiatu ciechanowskiego, należących do grup zwiększonego ryzyka, tj. narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka indywidualnego, rodzinnego i ś rodowiskowego Będą to m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, przysposobione, z problemami szkolnymi.

Realizacja zadania odbywa się poprzez przeprowadzenie w każdym roku półkolonii profilaktycznych, w których przeprowadzone zostaną:
a) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień,
b) warsztaty kulturalno-ruchowe,
c) wyjazd kulturalno-sportowy
d) piknik integracyjno-profilaktyczny

Informacje nt. zasad udziału w zadaniu można uzyskać w siedzibie OR PCK w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11, pod nr tel. 23 672-53-13 lub mailowo: pckciechanow@wp.pl

Poniżej publikujemy zdjęcia z przebiegu działań w pierwszym roku realizacji zadania.

Wyjazd kulturalno-sportowy

Piknik integracyjno-profilaktyczny

 

Zajęcia kulturalno-ruchowe

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Aktywnie przeciwdziałamy uzależnieniom

Wsparciem w ramach zadania objętych zostało 15  osób objętych opieką PCK, zagrożonych problemem alkoholowym i z tego tytułu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Były to osoby, które korzystają z różnych form wsparcia prowadzonych przez nasz Oddział, służących ich aktywizacji i integracji ze społeczeństwem. Były to osoby z problemem marginalizacji społecznej, często z brakiem świadomości na temat własnego stanu zdrowia, którym udział w projekcie pomógł wzmocnić zdolność do funkcjonowania w środowisku. Dla części z nich alkohol stał się jedyną rozrywką, gdyż poczucie osamotnienia i odrzucenia przez społeczeństwo wzmacnia w nich skłonności do nadużywania alkoholu. W związku z powyższym bardzo ważna stała się realizacja w tej grupie działań służących profilaktyce uzależnień. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące cele:

  1. Zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień.
  2. Ukazywanie zagrożeń jakie niosą z sobą uzależnienia.
  3. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych, a przede wszystkim mówienia „nie” bez zrywania dobrego kontaktu.
  4. Zwalczanie patologii.
  5. Uczenie się brania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz cudze.
  6. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników programu.
  7. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów bez sięgania po substancje uzależniające.
  8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  9. Organizowanie wypoczynku i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Zadanie zrealizowane zostało poprzez przeprowadzenie 12-godzinnego programu z zakresu profilaktyki alkoholowej dla osób zagrożonych uzależnieniem, w trakcie 2-dniowego wyjazdu edukacyjno-aktywizującego. Wyjazdowa forma realizacji zadania sprzyjała podniesieniu jakości przekazu, pomogła w integracji grupy, a dodatkowym efektem było zainteresowanie uczestników aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Zajęcia służyły omówieniu społecznych skutków nadużywania alkoholu i jego wpływu na organizm. Były to zajęcia ze specjalistą z zakresu profilaktyki społecznej i promocji zdrowego trybu życia. Program wyjazdu obejmował zajęcia służące omówieniu społecznych skutków nadużywania alkoholu, jego wpływu na organizm człowieka, w tym choroby wywołane spożywaniem alkoholu. Przedstawiane były skutki alkoholizmu dla życia rodzinnego. Prowadzono gry i psychozabawy poświęcone tematyce antyalkoholowej, a także zajęcia ruchowe przy muzyce jako alternatywę dla spędzania wolnego czasu przy alkoholu. Promowano zdrowy tryb życia.

Miejscem realizacji zadania była KLINIKA UZDROWISKOWA „POD TĘŻNIAMI” w Ciechocinku. Jest to ośrodek położony w atrakcyjnym miejscu, z salą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt taki jak projektor multimedialny, tablice itp. W Ciechocinku znajduje się Park Zdrojowy, którego walory wykorzystaliśmy organizując zajęcia i umożliwiając uczestnikom spędzenie wolnego czasu.

 

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Seniorzy PCK aktywnie spędzają czas

Grupa 20 seniorów uczestniczących w zajęciach kulturalno-artystycznych prowadzonych przez nasz oddział wzięła udział w 2-dniowym wyjeździe edukacyjno-artystycznym do Jantara w ramach zadania publicznego pn. “Seniorzy PCK aktywnie spędzają czas”. Wyjazd obejmował takie elementy jak integracyjny plener malarski 🎨🎨🎨, wspólne zajęcia wokalno-muzyczne 👩‍🎤🧑‍🎤👨‍🎤, wspólne zwiedzanie miejsc ważnych dla kultury, a także spacery po plaży i nadmorskich lasach🚶‍♀️🚶🚶‍♂️. Zadanie publiczne sfinansowane zostało ze środków z budżetu u Województwa Mazowieckiego.

 

 

Twój tytuł idzie tutaj

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Skip to content