Od 1 do 28 lutego 2021r. trwa rekrutacja do projektu “Aktywni mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego”. W projekcie zaplanowaliśmy:

  • działania aktywizujące
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • dla członków rodzin uczestników: szkolenia z I pomocy przedmedycznej oraz korepetycje i kolonie dla dzieci
  • oraz inne działania wspierające uczestników projektu i ich rodziny

W tym roku wsparciem planujemy objąć 40 osób niepracujących oraz ok. 40 członków ich rodzin. Do projektu zgłaszać się mogą osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie jako bezrobotne oraz tzw. osoby bierne zawodowo, tzn. które aktualnie nie pracują i dotychczas nie poszukiwały pracy.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia do naszej siedziby kompletu dokumentów, na który składają się:

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o statusie osoby zagrożonej wykluczeniem
  • dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • wypełniony w części A kwestionariusz wywiadu środowiskowego

Wszystkie dokumenty oraz regulamin projektu dostępne są tutaj: http://projektypckciechanow.pl/sample-page/aktywni-mieszkancy-powiatu-ciechanowskiego/

Informacji o projekcie udzielają też pracownicy naszego oddziału pod nr tel. 508-476-911

Skip to content