Od 1 do 28 lutego 2021r. przyjmujemy zgłoszenia do projektu “Aktywni mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego” W projekcie zaplanowaliśmy następujące formy wsparcia:

  • działania aktywizujące
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • wsparcie dla rodzin: kursy I pomocy przedmedycznej oraz korepetycje i kolonie dla dzieci uczestników projektu
  • oraz inne działania wspierające uczestników projektu i ich rodziny

W projekcie mogą wziąć udział niepracujący mieszkańcy powiatu ciechanowskiego oraz ich rodziny. W tym roku planujemy objąć projektem 40 osób nie pracujących oraz ok. 40 członków ich rodzin. Do projektu mogą się zgłosić osoby zarejestrowane w PUP w Ciechanowie jako bezrobotne oraz tzw. osoby bierne zawodowo, tj. osoby które nie pracują i obecnie nie poszukują pracy (m.in. studenci studiów stacjonarnych).

Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są dostarczyć do naszej siedziby komplet dokumentów rekrutacyjnych, na który składają się:

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o statusie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
  • dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • wypełniony w części A kwestionariusz wywiadu środowiskowego

Wszystkie dokumenty które należy wypełnić oraz regulamin projektu dostępne są tutaj: http://projektypckciechanow.pl/sample-page/aktywni-mieszkancy-powiatu-ciechanowskiego/

Informacji o projekcie udzielają też nasi pracownicy pod nr tel. 508-476-911

Skip to content