W dniu 4 grudnia 2018 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie zorganizował uroczysty koncert poświęcony cichym bohaterom – Honorowym Dawcom Krwi. Koncert odbył się w sali kinowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych dawców krwi:

– wyróżnieniem Kryształowe Serce;

– odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu;

– medalem okolicznościowym z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa

oraz odznakami: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia.

Skip to content